Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

 • Škola v prírode Ždiar – Expedícia Belianske Tatry
  Tretí júnový týždeň naši druháci a žiaci 4.A triedy absolvovali v spolupráci s detskou cestovnou kanceláriou CK Tilia zážitkami nabitý týždeň. Ich ekologický program s názvom Expedícia Belianske Tatry, ktorý sme prežívali „na vlastnej koži“, bol zameraný na objavovanie Belianskych Tatier, vysokohorských biotopov a ich obyvateľov, ako aj na porozumenie životu ihličnatých lesov a pútavú históriu tejto oblasti. Program kládol veľký dôraz na ekologický aspekt, biologickú rozmanitosť, ekologickú rovnováhu, poznávanie krajiny, ochranu prírody a vodstvo.
  26.06.2024 08:41 | viac »
 • Workshop finančnej gramotnosti
  14. júna žiaci tretích a štvrtých ročníkov absolvovali workshop finančnej gramotnosti a to v spolupráci s lektormi zo vzdelávacej inštitúcii Mladý podnikavec. Naše deti sa presvedčili, že vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti nie je vôbec nudné a že je možné si ho užívať všetkými zmyslami a prežívanými emóciami.
  26.06.2024 08:19 | viac »
 • Výlet štvrtákov ...
  V stredu 29. mája 2024 žiaci štvrtých ročníkov navštívili jedinú sprístupnenú jaskyňu Západného Slovenska – Jaskyňu Driny a hrad Červený Kameň.
  04.06.2024 15:58 | viac »
 • Návšteva Lesnej školy v Leviciach

  V rámci predmetu Prírodoveda, kde sa žiaci 3. ročníka učia o lesnom ekosystéme mali možnosť navštíviť Lesnú školu v Leviciach, jedinú na Slovensku. Pri exkurzívno-poznávacej prechádzke lesom ich sprevádzal odborný personál. Privítali nás v diorámovej miestnosti, ktorá umožnila žiakom spoznať zver a jej prirodzené životné prostredie pomocou preparátov s popisom.

  31.05.2024 12:23 | viac »
 • Plavecký výcvik - III.B a III.C

  V rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ sa žiaci z 3.B a 3.C zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal 13. – 17. mája 2024 na krytej plavárni v Leviciach.
  Pod dohľadom inštruktorov p. uč. Kazára, p. uč. Liptákovej, p. uč. Obertovej Gálikovej a p.č. Kiselovej sa žiaci zdokonaľovali v jednotlivých plaveckých štýloch a neplavci sa venovali základom plávania. Využívali pri tom plavecké dosky, plávacie piškótky, ponorné tyčinky aj penové slíže. Počas výcviku absolvovali množstvo hier na splývanie, ponáranie do vody, vytváranie obrazcov vo vode ako napr. hviezdica, vodné naháňačky, šmýkanie zo šmýkačky, ako aj skoky do vody.

  31.05.2024 12:23 | viac »
 • PROJEKT: „Viem, čo zjem?“ - Deti sa stravujú zdravšie, ale majú málo pohybu
  Sladené nápoje, neprimerané množstvo sladkostí a fastfood. Tento zvyšujúci sa trend v stravovaní sa už žiaľ prejavuje aj u nás. Nesprávna výživa a nedostatok pohybu môžu pritom poriadne zatočiť so zdravím. Práve preto je nesmierne dôležité, aby si zásady zdravej životosprávy osvojili už deti. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do realizácie aktivít už ôsmeho ročníka projektu Viem, čo zjem so žiakmi z tretích a štvrtých ročníkov s cieľom podať im cenné vedomosti a informácie o význame zdravého stravovania.
  21.05.2024 08:51 | viac »
 • Športovo-turistický krúžok v Arboréte
  Začiatok mája nám doprial krásne slnečné dni, preto sme sa rozhodli vybrať sa na turistiku do príjemného prostredia Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Je to chránený areál a je pracoviskom Slovenskej akadémie vied. Deti zaujalo príjemné prostredie so vzácnymi druhmi rastlín. Pani sprievodkyňa im porozprávala o zakladateľovi arboréta, ktorý bol vášnivý cestovateľ a zo svojich pobytov si vždy priniesol domov suveníry v podobe stále nových druhov rastlín.
  21.05.2024 08:48 | viac »
 • Deň rodiny – 4.A
  Aj v našej triede sme si pripomenuli tento významný deň, nakoľko má rodina pre nás všetkých veľkú hodnotu. Žiaci viedli diskusiu na tému tejto ľudskej hodnoty, o jej význame pre spoločnosť, pre deti. Všetci sa zhodli, že im rodina poskytuje pocit bezpečia, útočisko a oporu. Formulovali svoje myšlienky, prezentovali názory, viedli diskusie. Prišli k záverom, že bežnou súčasťou dnešnej doby sú zmiešané rodiny, ktoré ale dokážu napĺňať základné potreby detí.
  21.05.2024 08:48 | viac »
 • Lesná škola
  Žiaci 3.A triedy sa na hodinách prírodovedy venovali učeniu o lesnom ekosystéme.  Čítať, počúvať a pozerať obrázky je pri učení dôležité, avšak vidieť  vypreparované zvieratá, hmyz, chrobáky, vtáky žijúce v lese i lesné plody v skutočnej veľkosti  a na vlastné oči, bolo pre našich tretiačikov zážitkom. 
  17.05.2024 10:48 | viac »
 • Ozobot na hodinách informatiky
  Vzdelávanie žiakov v 2., 3. a 4. ročníku sme na hodinách informatiky spestrili atraktívnymi ľahko programovateľnými miniatúrnymi robotmi Ozobotmi. Žiakov edukatívna hračka nenásilne a prirodzene priviedla do sveta programovania, rozvíjala ich kreativitu, informatické a algoritmické myslenie ako aj digitálnu gramotnosť.
  23.04.2024 15:21 | viac »
 • Tvorivé využitie odpadového materiálu
  Aj tento školský rok sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do výstavy prác z odpadového materiálu s cieľom poukázať na inšpiratívne možnosti opätovného zúžitkovania predmetov, ktoré by inak nevyužité skončili v smetných nádobách. Výstava bola zameraná na environmentálnu výchovu detí s cieľom vypestovať u nich umeleckú tvorivosť s využitím  odpadového materiálu ako i vzťah k životnému prostrediu. 
  23.04.2024 15:13 | viac »
 • MAREC - MESIAC KNIHY - Štvrtáci čítajú prvákom
  Kto by nepoznal tú nádhernú vôňu novej knihy v ruke, tie šuštiace zvuky pretáčaných strán pri každom hltaní odsekov či kapitol. Každý dobrý čitateľ vie, že ani počítač s množstvom hier, či tablet s logickými hrami nikdy nenahradí ten poklad, ktorý držíme v ruke, keď prežívame dobrodružstvá literárnych hrdinov. Vážime si naše literárne dedičstvo a chceme tento hmatateľný dôkaz lásky k detskej tvorbe prezentovať aj našim malým kamarátom, preto sme sa rozhodli aj tento školský rok uskutočniť zaujímavú tematickú čitateľskú aktivitu.
  03.04.2024 15:25 | viac »
 • Workshop kybernetickej bezpečnosti
  Otázkam bezpečnosti v kyberpriestore sa 18. marca 2024 na hodinách informatiky venovali žiaci 4. ročníka formou workshopu, ktorého cieľom bolo sprostredkovať žiakom  informácie o nástrahách sociálnych sieti, ktoré ich môžu stretnúť pri práci so sieťovými aplikáciami. Workshop si pre žiakov pripravila naša bývalá žiačka, Lucia Malíková, ambasádorka kybernetickej bezpečnosti v projekte Security Girls, ktorá v súčasnosti aktívne spolupracuje so združením Aj Ty v IT a so spoločnosťou ESET a zároveň študuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave.
  20.03.2024 17:34 | viac »
 • Kyberšikanovanie
  Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Je to forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú e-mail, Messenger, Skype, čet, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.
  20.03.2024 13:28 | viac »
 • Muzikál Povala v DAB v Nitre
  V dňoch  29. februára. a 1. marca 2024 žiaci 3.A, 3.B, 3.C,  4.B, 4.C  a 5.A triedy vymenili školské lavice za krásnu divadelnú sálu. Navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre, kde si pozreli kultový maďarský rozprávkový muzikál Povala v slovenskom jazyku. Divadelné predstavenie ich očarilo vtipným príbehom o jednom vlámaní, o dvoch zaľúbencoch a štyroch duchoch hľadajúcich lepší svet.
  01.03.2024 14:56 | viac »
 • Pisateľská dielňa s Osmijankom
  Veľký kus zábavnej práce s literárnymi textami od Kristy Bendovej majú za sebou žiaci 4.A triedy. Spoločne prelúskali Osmijankove dobrodružstvá, putovali čarovnými krajinami, pátrali s detektívmi po stratenom Osmidunčovi, spoznávali princezné, zvieratká, podvodný svet či lesné tajomstvá.
  29.02.2024 16:48 | viac »
 • Návšteva divadla v Nitre
  Sme nesmierne radi, že s našimi žiakmi opäť navštevujeme divadlá, kiná a rôzne kultúrne podujatia. Dňa 20. 2. 2024 sa naši prváci, druháci a štvrtáci zúčastnili divadelného predstavenia Hlava v hlave, ktoré pripravilo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.
  22.02.2024 13:06 | viac »
 • Korčuliarsky kurz
  Žiaci druhého ročníka sa od 5.2. do 9. 2. 2024 zúčastnili korčuliarskeho kurzu. Prvý deň na korčuliach bol trochu nesmelý, ale vďaka trénerom z hokejového klubu sa deti rýchlo s ľadovou plochou spriatelili a s odvahou zvládli všetky hry a nácvik, ktorý pre nich pripravili. Posledný deň kurzu už všetky deti ovládali základy korčuľovania, ale čo je veľmi dôležité, s úsmevom zvládli aj prekážky a pády na ľade. Tešili sa aj diplomom a čokoládovej medaile, ktorá ihneď skončila v brušku. Kurz sme ukončili všetci a bez zranení, ale motivovaní pre tento krásny zimný šport.
  21.02.2024 12:44 | viac »
 • Týždeň finančnej gramotnosti
  Finančná gramotnosť s ktorou sa žiaci na ISCED 1 stretávajú počas celého školského roka vo vyučovacích predmetoch, bola posilnená blokovým vyučovaním v Týždni finančnej gramotnosti.
  14.02.2024 12:52 | viac »
 • Deň bezpečného internetu

  Internet je dnes bežnou súčasťou nášho života. Je pre nás zdrojom informácií, zábavy, možnosťou komunikácie...

  Ale používame ho bezpečne?
  Ako sa v online prostredí chrániť a na čo si dávať pozor?
  Vieme, čo môžeme na internete zverejňovať a čo si radšej nechať pre seba? 

  11.02.2024 20:12 | viac »
 • Besedy s pracovníčkami RÚVZ k projektu: Viem, čo zjem:
  Posledné januárové dni sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili zaujímavých interaktívnych besied, ktoré sa týkali tém pestrej stravy, zdravého životného štýlu a témy: Ovocie a zelenina. Prostredníctvom pútavej prezentácie si zopakovali význam pestrej stravy, spoznávali netradičné ovocie a zeleninu, učili sa ich správne uskladniť. Získavali informácie o význame lokálnych potravín v jedálničku a efektívnej skladbe živín v stravovaní. Na tieto témy budeme nadväzovať aj v druhom polroku, nakoľko sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do ôsmeho ročníka programu Nestlé Healthy Kids ako realizátori projektu Viem, čo zjem.
  07.02.2024 20:05 | viac »
 • Čitateľská dielňa v 4.A: Rozprávky bratov Grimmovcov
  Posledné dva februárové týždne sme sa intenzívne venovali v čitateľskom maratóne rozprávkam bratov Grimmovcov. Spoznávali sme osudy hlavných hrdinov a zároveň sme sa snažili preniesť ich hlavné posolstvo aj do nášho každodenného života.
  09.02.2024 13:32 | viac »
 • Korčuľovanie na Zimnom štadióne v Leviciach
  V utorok 16.01.2024 sa žiaci 4. ročníka a 3.A našej školy zúčastnili korčuľovania na Zimnom štadióne v Leviciach. Deti mali z pohybu a hier na ľade veľkú radosť. Počas 90-tich minút nám ukázali svoje korčuliarske schopnosti. Zdatní korčuliari si zdokonaľovali techniku korčuľovania, slabší korčuliari prekonávali strach a postupne sa naučili udržať rovnováhu na ľade, padať, vstávať z ľadu a chodiť na korčuliach. Nikomu nevadili občasné pády a žiaci prežili spolu príjemné predpoludnie plné pohybu a zábavy. To, že na ľade nechýbala dobrá nálada sa môžete presvedčiť na fotografiách.
  23.01.2024 11:48 | viac »
 • Advent v škole
  V najkrajšom období roka, keď sa všetky deti tešia na sneh a Vianoce, sme 18. decembra privítali v škole hostí. Boli to deti z okolitých materských škôl. Naše deti sa veľmi tešili na svojich mladších kamarátov a  bývalé pani učiteľky. Preto prváci, druháci a štvrtáci pre nich s radosťou pripravili vianočný program plný ľudových zvykov a tradícií, ľudových i moderných tancov. Odmenou im bol potlesk a radosť v očkách malých kamarátov.
  23.12.2023 08:19 | viac »
 • Mikulášsky bazár
  Ako každý rok, aj tento rok sme 6. decembra 2023 v priestoroch Športovej haly v Leviciach privítali Mikuláša s basketbalom. Táto tradičná predvianočná akcia našej školy bola opäť spojená s Mikulášskym bazárom. Chodby športovej haly a školy sa premenili na vianočné trhovisko, kde rozvoniaval vianočný punč a medovníčky.
  14.12.2023 11:39 | viac »
 • Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11.
  Bez počítačov a internetu si náš život už nevieme  ani predstaviť. Sú samozrejmosťou v takmer každej domácnosti. Vo voľnom čase na internete zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje...  Akosi zabúdame na bezpečnosť a ochranu.
  02.12.2023 17:02 | viac »
 • Deň ľudových tradícií
  Deň ľudových tradícií na našej škole vznikol vďaka spolupráci učiteľov, žiakov, rodičov našich žiakov, nepedagogických pracovníkov a priateľov školy. Naši žiaci priniesli do školy starodávne predmety, ktoré sa kedysi používali v domácnostiach pri práci, ale aj také, ktorými si zdobili svoje príbytky. Spoločne sme si tak vytvorili výstavku z týchto predmetov. Na výstavke tiež nechýbali časti ľudových odevov. Ľudové kroje sme mali niektorí oblečené aj v tento deň. Pripomenuli sme si tak jedinečnosť a krásu ľudových krojov, z ktorých najpestrejší bol svojrázny tekovský kroj. Pochádza z okolia Tekova a nosil sa najmä v tzv. čilejkárskych obciach Tekovského regiónu.
  12.11.2023 11:45 | viac »
 • Štvrtáci v Krajskej hvezdárni v Žiari nad Hronom
  Naši štvrtáci si obohatili vedomosti získané na vyučovaní o zaujímavé skúsenosti a informácie, ktoré im boli poskytnuté odborníkmi v priestoroch Krajskej hvezdárne v Žiari nad Hronom. Vydali sa za dobrodružstvom slnečnej sústavy, spoznávali jej vnútorné a vonkajšie planéty, preniesli sa cez pásmo asteroidov. So záujmom preleteli cez Saturnove prstence, aby lepšie pochopili, z čoho sú vytvorené.
  13.11.2023 14:08 | viac »
 • 4.A - Po stopách bájky
  Bájky dodnes bavia deti aj dospelých. Niektoré sú humorné, iné zas nastavujú zrkadlo a poukazujú na naše vlastnosti. Na hodinách čítania sme sa zoznamovali s tvorcami bájok a naučili sa vnímať ich odkazy skryté v správaní a konaní zvieracích hrdinov. Už vieme, prečo sa hovorí: „prefíkaný ako líška“ alebo „usilovný ako mravec“.
  13.11.2023 14:28 | viac »
 • SVETOVÝ DEŇ SPORENIA – 31. október
  Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia. Tento deň pripadol na jesenné prázdniny, preto ho pani učiteľky deťom pripomenuli koncom októbrových a začiatkom novembrových dní. Vyzdvihli dôležitosť sporenia pre vlastnú budúcnosť, zrealizovali aktivity týkajúce sa zaobchádzania s peniazmi. Cieľom bolo diskutovať o dôležitosti rozumného a bezpečného narábania s peniazmi.
  10.11.2023 19:53 | viac »
 • Tekvicová paráda
  K sviatkom jesene neodmysliteľne patrí vyrezávanie svetlonosov a lampášov z tekvíc. Na našej škole si preto každoročne pripomíname túto jesennú tradíciu a spoločne si robíme výstavku z výtvarne spracovaných plodov jesene. Tento rok sme zažali svetielka vyrezaným tekvicovým svetlonosom vo vestibule školy a spríjemnili si tak atmosféru pomaly sa krátiacich dní. Vystavené tekvice sme zaradili do súťaže o tú najzaujímavejšiu.
  10.11.2023 19:58 | viac »
 • Súťažíme v jazykoch s WocaBee
  Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový Wocabee šampionát
  Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee (čít. "vokebí").
  02.11.2023 20:49 | viac »
 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
  #BEACTIVE NA SLOVENSKU
  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe.
  Hlavnou témou je výstižné 
  „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.
  16.10.2023 14:20 | viac »
 • Záložka do knihy spája školy
  Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do 12. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy. Táto výzva opätovne podnecovala triedne kolektívy k aktívnemu čítaniu a výtvarnému stvárneniu literárnych motívov z prečítaných textov.
  16.10.2023 14:21 | viac »
 • Čitateľská dielňa v 4.A – Kamaráti športu
  Z príležitosti Európskeho týždňa športu sme v našej triede zorganizovali čitateľskú dielňu so športovou tematikou a zároveň sa zapojili do 19.ročníka celoslovenského projektu: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola výnimočnosť. Preto sme sa zhodli na myšlienke, spojiť výnimočnosť našej školy, čím je jej športové zameranie, s rozvojom čitateľských zručností žiakov. Bola to výzva, na začiatku ktorej sme navštívili školskú knižnicu a vypožičali si tituly so športovou tematikou.
  16.10.2023 14:21 | viac »
 • Európsky týždeň mobility
  Európsky týždeň mobility sa koná v týždni od 16. do 22. septembra a má obyvateľom miest a obcí ukázať aj iné alternatíve formy dopravy, na aké sme zvyknutí. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem  iného,  posledný deň Európskeho týždňa mobility, 22. september , pripadá na Svetový deň bez áut.
  02.10.2023 13:38 | viac »
 • PLAVECKÝ VÝCVIK V III.A TRIEDE

  V dňoch 18.09.-22.09.2023 III.A trieda absolvovala plavecký výcvik na plavárni v Leviciach. Pod dohľadom inštruktorov p. uč. Kazára a  p. uč. Nedorolíkovej sa žiaci zdokonaľovali v jednotlivých štýloch plávania a neplavci sa venovali základom plaveckej výuky.

  25.09.2023 14:11 | viac »
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
  Ako každý september, aj v tento rok sa na našej škole pristúpilo k slávnostnému otvoreniu školského roka 2023/24 a k privítaniu nových prvákov.
  08.09.2023 22:17 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria