Streda 6. 12. 2023

Navigácia

 • Výtvarná výchova v 2.B

  Výtvarná výchova v 2.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná výchova v 2.B.

 • Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11.
  2. 12. 2023
  Bez počítačov a internetu si náš život už nevieme  ani predstaviť. Sú samozrejmosťou v takmer každej domácnosti. Vo voľnom čase na internete zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje...  Akosi zabúdame na bezpečnosť a ochranu.
 • Deň počítačovej bezpečnosti

  Deň počítačovej bezpečnosti

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň počítačovej bezpečnosti.

 • Telesná výchova na snehu - IV.C

  Telesná výchova na snehu - IV.C

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Telesná výchova na snehu - IV.C.

 • Staráme sa o vtáčiky

  Staráme sa o vtáčiky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Staráme sa o vtáčiky.

 • Detská radosť zo snehu

  Detská radosť zo snehu

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Detská radosť zo snehu.

 • Recitačná súťaž v anglickom jazyku
  30. 11. 2023
  Recitačná súťaž v anglickom jazyku
  Zodpovedná: Mgr. Veronika Bošiaková
 • Kráľovstvo včiel

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Kráľovstvo včiel.

 • Mikulášska výzva
  27. 11. 2023
  Mikulášska výzva
  Zodpovedná: Ing. Eva Kováčová
 • Školské kolo v recitácii anglického textu
  24. 11. 2023
  Školské kolo v recitácii anglického textu
  Zodpovedná: Mgr. Dana Slamková
 • Školské kolo v recitovaní anglického textu

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo v recitovaní anglického textu.

 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
  21. 11. 2023
  Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
  Zodpovedná: Mgr. Daniela Krausová
 • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
  21. 11. 2023
  Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
  Zodpovedná: Mgr. Eva Siekelová
 • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo.

 • Halloween a prezentácia projektov o vesmíre - 4.B

  Halloween a prezentácia projektov o vesmíre - 4.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Halloween a prezentácia projektov o vesmíre - 4.B.

 • 4.A - Po stopách bájky

  4.A - Po stopách bájky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 4.A - Po stopách bájky.

 • Štvrtáci v Krajskej hvezdárni v Žiari nad Hronom

  Štvrtáci v Krajskej hvezdárni v Žiari nad Hronom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Štvrtáci v Krajskej hvezdárni v Žiari nad Hronom.

 • Deň ľudových tradícií
  12. 11. 2023
  Deň ľudových tradícií na našej škole vznikol vďaka spolupráci učiteľov, žiakov, rodičov našich žiakov, nepedagogických pracovníkov a priateľov školy. Naši žiaci priniesli do školy starodávne predmety, ktoré sa kedysi používali v domácnostiach pri práci, ale aj také, ktorými si zdobili svoje príbytky. Spoločne sme si tak vytvorili výstavku z týchto predmetov. Na výstavke tiež nechýbali časti ľudových odevov. Ľudové kroje sme mali niektorí oblečené aj v tento deň. Pripomenuli sme si tak jedinečnosť a krásu ľudových krojov, z ktorých najpestrejší bol svojrázny tekovský kroj. Pochádza z okolia Tekova a nosil sa najmä v tzv. čilejkárskych obciach Tekovského regiónu.
 • iBobor - Výsledky celoslovenského kola
  12. 11. 2023
  V dňoch 6. – 10. 11. 2023 sa uskutočnila medzinárodná informatická online súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci 2., 3. a 4. ročníka.
  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Zároveň súťaž podporuje u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie
 • Tekvicová paráda
  10. 11. 2023
  K sviatkom jesene neodmysliteľne patrí vyrezávanie svetlonosov a lampášov z tekvíc. Na našej škole si preto každoročne pripomíname túto jesennú tradíciu a spoločne si robíme výstavku z výtvarne spracovaných plodov jesene. Tento rok sme zažali svetielka vyrezaným tekvicovým svetlonosom vo vestibule školy a spríjemnili si tak atmosféru pomaly sa krátiacich dní. Vystavené tekvice sme zaradili do súťaže o tú najzaujímavejšiu.
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria