Streda 6. 12. 2023

Navigácia

Krúžková činnosť v školskom roku 2022/2023

 

N Á Z O V    KRÚŽKU

VEDÚCI

MIESTO

1

Hravá geografia

Gabriela Macúchová

5.A

2

Matematický krúžok

Miroslava Jánošová

9.B

3

Krúžok slovenského jazyka

Judita Olajošová

 

5.A

4 Príprava na testovanie zo SJL Daniela Krausová 9.B
5 Krúžok ANJ Dana Slamková  

6

Matematický krúžok

Miroslava Jánošová

9.A

7

Matematický krúžok

Miriam Szántoová

7.B

8

Detská atletika

Dušan Kazár

Veľká telocvičňa

9

Florbal

Radoslav Maďar, Martin Horniak

Veľká telocvičňa

10

Volejbal

Elena Henčeková

Veľká telocvičňa

11

Biologická krúžok

Vladimíra Mészárosová

Učebňa BIO

12

Tvorivé dielne

Gabriela Homolová

odb. učebňa FYZ

13

Nemecký jazyk

 

Eva Kaszmánová

Jaz. lab. 3

14

Výtvarný krúžok

Eva Kováčová

5.C

15

Krúžok ANJ

Eva Siekelová

7.A

16

Krúžok anglického jazyka I.

Erika Gubová

jaz. labor. 

17

Krúžok anglického jazyka II.

Erika Gubová

jaz. labor. 

18

Dejepisný krúžok

Viktória Minárová

5.B

19

Slovenský jazyk

Silvia Dolnačková

9.A

        

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria