Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Krúžková činnosť v školskom roku 2023/2024

Vyučujúci

Názov krúžku

Deň

Čas

Miesto konania

Ročník/trieda

Gabriela Macúchová

Hravá geografia

Streda

14.00

6.B

5.-9.ročník

Gabriela Homoľová

Tvorivé dielne

Streda

14.00

Učebňa fyziky

5.-9.ročník

Dagmar Barjaková

Hudobno-spevácky krúžok

Utorok

14.00

Multimediálna učebňa

5.-9.ročník

Gabriela Greksová

Matematický krúžok 9.C

Pondelok

14.00

9.C

9.C

Gabriela Greksová

Matematický krúžok 9.B

Utorok

14.00

9.B

9.B

Gabriela Greksová

Matematický krúžok 9.A

Streda

14.00

9.A

9.A

Oľga Ovsenáková

Krúžok SJL 9.C

Utorok

14.00

9.C

9.C

Oľga Ovsenáková

Krúžok SJL 9.B

Štvrtok

14.00

9.B

9.B

Silvia Dolnačková

Slovenský jazyk pre deviatakov

Pondelok

14.00

9.A

9.A

Lucia Uhliarová

Počítačový krúžok

Pondelok

14.00

Učebňa INF

5.-8.ročník

Vladimíra Mészárosová

Biologický krúžok

Pondelok

14.00

Učebňa Bio

5.-9.ročník

Daniela Krausová

Zumba

Pondelok

14.00

5.B

5.-8.ročník

Dana Slamková

Anglický jazyk pre 8.ročník

Streda

14.00

8.C

8.ročník

Elena Henčeková

Volejbal

Pondelok

14.00

Veľká telocvičňa

5.-9.ročník

Eva Kováčová

Výtvarný krúžok

Streda

14.00

6. B

5.-9.ročník

Miriam Szántóová

Matematický krúžok

Pondelok

14.00

8.B

8.ročník

Radoslav Maďar

Martin Horniak

Florball

Piatok

13.30

Veľká telocvičňa

5.-9.ročník

Judita Olajošová

Literárno-dramatický krúžok

Streda/pondelok

14.00

6.A/ knižnica

6.A, 8.A

Eva Siekelová

Krúžok ANJ pre 5.a 6.ročník

Utorok

14.00

Jazykové laboratórium 2

5.-6.ročník

Eva Kaszmánová

Nemecký jazyk

Pondelok

14.00

Jazykové laboratórium 4

5.-9.ročník

Eva Kaszmánová

Anglický jazyk

Streda

14.00

Jazykové laboratórium 4

7. ročník

Viktória Minárová

Hravý dejepis

Štvrtok

14.00

6.B

5.-9.ročník

Ivana Krišková

Matematika hravo

Utorok/štvrtok

14.00

5.C

5.ročník

Dušan Kazár

Radoslav Maďar

Stolný tenis

Štvrtok

14.00

2.posch.

telocvičňa

5.-9.ročník

        

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria