Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

 

Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktoré ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školského parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Jeho snahou je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti.

Školský parlament zasadá  raz mesačne. Pracuje pod vedením p. učiteľky Ing. Evy Kováčovej. Tvoria ho predsedovia jednotlivých tried. Zaoberá sa aktuálnymi problémami školy, pomáha pri organizovaní rôznych aktivít.

Zároveň je úlohou naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú zodpovednosť za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom „školu života“. Odstraňuje sa bariéra učiteľ-žiak, čo prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria