Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Úvod Harmonogram Informácie pre rodičov (DOD) Užitočné linky Ako sa správne učiť?

 

Milí žiaci a rodičia!

Ako výchovná poradkyňa školy poskytujem poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie. Moja činnosť je rôznorodá, ale medzi moje hlavné úlohy patrí najmä:

 • Vypracovať vlastnú koncepciu a postup práce.
 • Zabezpečovať poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na stredných školách.
 • Individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamovať žiakov a rodičov s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie.
 • Formou psychologických testov k voľbe povolania resp. zabezpečením ich realizácie, pomáhať pri rozhodovaní pri výbere vhodnej strednej školy.
 • Viesť evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúvať podklady a prehľady o profesionálnej orientácii žiakov.
 • Zodpovedať za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými termínmi a sledovať ich včasné odoslanie na stredné školy.
 • V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáhať pri reorientácii žiaka a zabezpečiť odoslanie novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia.
 • Kompletizovať prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľa školy o nich informovať pedagogickú radu.
 • Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní.


Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že mojou úlohou je pomáhať najmä deviatakom, opak je pravdou. Proces rozhodovania, kam má smerovať ďalšie štúdium, začína omnoho skôr. Súčasťou Vášho vzdelávania by nemali byť len nadobudnuté vedomosti, ale aj získanie rôznych schopností a zručností. Poznaním svojich silných a slabých stránok môžete neustále svoje schopnosti rozvíjať a cieľavedome sa tak pripravovať na svoje budúce zamestnanie.

Mgr. Gabriela Greksová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria