Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Koordinátori špecializovaných činností 23/24

Koordinátori špecializovaných činností pre školský rok 2023/2024

 

KOORDINÁTOR

MENO

Enviromentálnej výchovy

PaedDr. Vladimíra Mészárosová

Zdravého životného štýlu ISCED1, VMR

Mgr. Zuzana Zelienková

Zdravého životného štýlu ISCED2

Mgr. Gabriela Greksová

Informatizácie

Mgr. Lucia Uhliarová

Prevencie

Mgr. Eva Kaszmánová

Pre súťaže ISCED1

Mgr. Natália Kinčiová

Pre súťaže ISCED2

Mgr. Gabriela Homoľová

Pre bezpečnosť

Mgr. Miroslava Čákyová .MBA

Pre ľudské práva

Mgr. Eva Kaszmánová

Pre tvorbu ŠkVP ISCED1

Mgr. Zuzana Zelienková

Pre tvorbu ŠkVP ISCED2

Ing. Eva Siekelová

Čitateľskej gramotnosti ISCED1

Mgr. Ivana Obertová Gáliková

Čitateľskej gramotnosti ISCED2

Mgr. Silvia Dolnačková

Finančnej gramotnosti ISCED1

Mgr. Jana Mojžišová

Finančnej gramotnosti ISCED2

Mgr. Gabriela Macúchová

Voľného času ŠKD

Mgr. Miroslava Tomášeková

Pre prácu s elektronickou TK

Mgr. Lucia Uhliarová

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria