Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Školská knižnica

Charakteristika knižnice

Školská knižnica pri našej základnej škole  je  modernou knižnicou, informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom školy. Poskytuje odborné a študijné informácie k vzdelávaniu nielen žiakov, ale aj učiteľov. Prostredníctvom moderného knižničného systému má vytvorenú vlastnú databázu knižničného fondu.   Priestory knižnice sú novozriadené, doplnené novým vybavením (podlaha, nábytok, záclony, koberec). V knižničnom fonde školskej knižnice pribudlo 280 knižničných jednotiek z krásnej literatúry (rozprávky a povesti, poézia, príbehy zo života detí a mládeže, dobrodružná a detektívna literatúra), i náučnej literatúry (encyklopédie, príručky) z projektov Čítame radi, z projektu Nitrianskej samosprávy a z darov.    

Cieľom vybudovania takéhoto moderného typu školskej knižnice je:

-vytvárať pozitívny postoj žiakov k čítaniu,

-vytvárať možnosti zmysluplných  voľnočasových aktivít pre žiakov,

-zvýšiť čitateľskú mobilitu a kultúru,

-formovať informačne  a bibliograficky gramotnú osobnosť používateľa knižnice.

 

Výpožičný čas

 

Každý deň (po dohode s knihovníčkou) po 3. vyučovacej hodine.

Streda – 14:00-15.00

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria