Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

 • Dosádzanie kríkov, rastlín do živého plota

  Projekt Zelená škola v júni končí svoje dvojročné plnenie aktivít v téme Doprava a ovzdušie. Nakoľko sa v školách od 16. marca prerušilo vyučovanie a učíme sa doma, aktivity, ktoré sme plánovali zrealizovať v apríli tohto roka, ostali nesplnené.
  Jedným z cieľov Zelenej školy bolo - Doplniť protiprachovú bariéru medzi hlavnou cestou a areálom ZŠ. Naša škola sa nachádza vedľa veľmi frekventovanej cesty, hlavne odkedy nám uzavreli nadjazd, preto potrebujeme eliminovať prach, hluk a škodlivé plyny z výfukov. Docieliť to chceme vytvorením živého plota k už existujúcemu oploteniu. Popri našom plote už živý plot čiastočne máme, ale je neúplný, niektoré rastliny vyhynuli, boli zničené, odstránené, a preto ho potrebujeme doplniť.
  Po postupnom uvoľňovaní, sme sa rozhodli, splniť si  úlohu a pustili sme sa do toho. S finančnou podporou vedenia školy sme mohli po otvorení obchodov zakúpiť potrebné rastliny a zeminu, a ešte sme vystihli aj vhodný čas na dosadenie.
  Dúfame, že sa rastliny ujmú, bude sa im dariť a svojim rýchlym rastom vyplnia voľné miesta v našom plote. My sa o ne budeme starať, polievať ich, strihať, aby čo najskôr plnili svoju funkciu.

  Zapísala: PaedDr. A. Kiselová

  14.05.2020 10:09 | viac »
 • Tvorivé písanie: Správa vo fľaši – ČO NÁM KORONA VZALA A ČO DALA?

  Túto správu vo fľaši píšu žiaci 4.A triedy, ktorí si chcú pripomenúť, čo je v živote najdôležitejšie.

  Neboli sme na ňu pripravení. Prišla ako nečakaný a nevolaný hosť. Hosť, ktorý nás okradol o mnoho vecí, zážitkov, príležitostí. Obral nás o mnohé objatia a úsmevy. Korona nám vzala školský život, vzala nám krúžky, ktoré sme radi navštevovali, vzala nám chutné školské obedy, spolužiakov, triedu. Chýbajú nám tréningy, chýba nám basketbal, krúžok mažoretiek, chýbajú nám školské prestávky. Hoci máme každý deň online vyučovanie s pani učiteľkou, prišli sme o jej ranné privítania, o jej každodenné rady a rozcvičky na telesnej. Korona sa pričinila aj o to, že sa nestretávame so svojimi starými rodičmi, priateľmi a príbuznými. Aj keď si spolu často voláme a posielame bozky na diaľku, je to iné. Iné je to aj v našich životoch. Oveľa viac prežívame to, čo sa deje vôkol a čakáme na zlepšenie.

  22.04.2020 18:36 | viac »
 • 3.C sa učí doma

  Aj v čase uzavretých škôl žiaci pokračujú v domácom učení. V prvých týždňoch najmä opakovali vedomosti nadobudnuté počas vyučovania v škole, vypracovávali projekty, v ktorých preukázali svoje vedomosti, schopnosti pracovať s náučným textom, tvorivosť a estetické cítenie. Spracovali projekty z vlastivedy o našom meste Levice, z prírodovedy o obľúbenom živočíchovi a svoju tvorivosť predviedli aj v projekte Vírus, kde umelecky alebo vecne spracovali tému v texte, výtvarne ju spracovali a vyrobili aj krásne modely rôznych vírusov.

  M. Dianová, tr. učiteľka

  05.04.2020 20:10 | viac »
 • Zbierka pre útulok

  V mesiacoch január - február sme sa opäť zapojili do spoločnej zbierky. Bola to zbierka určená pre zvieratá v Útulku Šťastný domov v Leviciach, ktoré potrebujú našu pomoc. Naši žiaci to veľmi dobre vedia a preto ochotne priniesli do zbierky rôzne druhy krmiva pre psov a mačky. A aby štvornohým kamarátom  nebola zima, vyzbierali sme množstvo vankúšov, matracov, mäkkých prikrývok i koberec. V zbierke nechýbali ani hračky, obojky a vodítka, ktoré sa určite zídu na vycházke do prírody. Za všetkých psov z útulku nás do školy prišla pozdraviť malá fenka Mamba a dovolila sa deťom pohladiť. Sme radi, že sme sa spojili  pre dobrú vec a spoločne so žiakmi, učiteľmi a rodičmi nezabudli na zvieratá v núdzi. Ďakujeme vám za pomoc a spoluprácu.

  Mgr. Alica Nedorolíková

  03.03.2020 11:44 | viac »
 • Beseda s dentálnou hygieničkou
  Hneď po jarných prázdninách sa prváci a druháci našej školy stretli na besede s milou pani Pavlíkovou, dentálnou hygieničkou,  ktorá pracuje tiež s deťmi, ale vo svojej ambulancii, kde sa stará o ich ústnu hygienu. V čase, keď sa deťom mení mliečny chrup za trvalý, je vhodné porozprávať sa o tom, aká je správna starostlivosť o zúbky a prevencia pred možnými problémami v neskoršom veku. Deti sa dozvedeli prečo, ako často a ako sa správne starať o zúbky, aby mali chrup dlho zdravý a bez kazov. Pani dentálna hygienička ich poučila, akú majú mať zubnú kefku, aké iné pomôcky používajme pri čistení zúbkov, jazyka a ústnej dutiny. Deti sa živo o všetko zaujímali a prisľúbili, že sa budú o zúbky dobre starať.

  Mgr. Ľubomíra Karaffová
  03.03.2020 10:54 | viac »
 • Korčuľovanie na Zimnom štadióne v Leviciach

  Aj keď počasie má od zimnej rozprávky ďaleko, žiaci 4. ročníka nezúfali. V piatok 14.2.2020 využili možnosť korčuľovania na Zimnom štadióne v Leviciach. Dosýta si užili ľadovú plochu. Počas 95 minút ukázali svoje schopnosti na ľade a zdokonaľovali sa v korčuľovaní. Veríme, že v zdokonaľovaní budú naďalej pokračovať. Aj keď ich boleli nohy, zdravo boli unavení, šťastne sa vracali späť do školy.  Už teraz sa tešia na ďalšie spoločné korčuľovanie.

  Mgr. Natália Kinčiová

  16.02.2020 17:27 | viac »
 • Čo sa stane s mojou fotografiou na internete

  Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Je  to forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón.

  14.02.2020 20:41 | viac »
 • Deň bezpečného internetu

  Internet je dnes bežnou súčasťou nášho života. Je pre nás zdrojom informácií, zábavy, možnosťou komunikácie...

  Ale používame ho bezpečne? Vieme, čo môžeme na internete zverejňovať a čo si radšej nechať pre seba?       

  16.02.2020 18:14 | viac »
 • Týždeň finančnej gramotnosti na ISCED 1

  Posledný januárový týždeň sme sa formou blokovej výučby venovali témam finančnej gramotnosti. Prostredníctvom aktivizačných metód a motivačných metodických postupov sa deti zoznamovali s niektorými finančnými pojmami a praktickými situáciami z bežného života, ktoré priamo súvisia so svetom financií.  Hravou a zábavnou formou pochopili význam sporenia, poistenia či negatívne vplyvy korupcie na spoločnosť a osobnostný mravný hodnotový systém. Formou pojmových máp, rolových hier či pohybových aktivít, aplikovali žiaci naučené vedomosti do praktických tvorivých činností. Nechýbala ani práca s interaktívnymi cvičeniami, pracovné listy, vystrihovačky, tajničky, slovné hry. Pestrá výučba bola tematicky zameraná na spoznávanie našej meny, ochranných prvkov bankoviek, na odhaľovanie princípov fungovania bánk i poisťovní. Žiaci spoznávali niektoré riziká v domácnosti, spôsoby platby, druhy účtov, tvorili a hodnotili svoj rodinný rozpočet. Zoznamovali sa s právami spotrebiteľov, dozvedeli sa, ako postupovať pri reklamácii tovaru. Cez praktické situačné metódy pochopili, čo to znamená  - žiť hospodárne a tvoriť si finančnú rezervu. Na najmenších čakala rozprávková záhada s Mackom Uškom, ktorý pomohol prasiatku zistiť, kde sa stratili jeho nasporené peniažky. Počas týždňa finančnej gramotnosti žiaci získavali aj zručnosti súvisiace s rozumným nakupovaním, kedy porovnávali ceny tovaru v rôznych obchodoch. Cieľom všetkých zrealizovaných aktivít v našich triedach bolo prepojenie pedagogických inovácií s témami finančnej gramotnosti do takej kvalitatívnej mieri, aby zúčastnení žiaci disponovali veku primeranými kompetenciami pre každú tematickú oblasť.

  PaedDr. M. Čákyová

  06.02.2020 13:03 | viac »
 • Novoročná kvapka krvi
  Čo takto darovať život? Už niekoľko rokov sa naša škola touto otázkou prihovára rodičom, zamestnancom a priateľom školy, aby podporili dobrú vec. Nie vždy sa to dá. Niekedy nám to nedovoľujú okolnosti, zdravotné problémy, strach, a preto si vážime všetkých, ktorí dňa 23.1. prišli do našej školy, našli si čas  a darovali svoju vzácnu tekutinu.

  Ďakujeme rodičom našich žiakov, ktorých podporou boli aj ich deti, a preto nie len zachraňovali, ale boli aj vzorom pre svoje deti a možno motiváciou pre budúcich darcov.

  Ďalej ďakujeme ľuďom, ktorí do našej školy prišli na základe pozvánky, plagátu a niektorí už po viacerí krát. Veľmi si to vážime a ďakujeme.

  Dúfame, že o rok sa opäť stretneme a darujeme život.

  PaedDr. A. Kiselová
  06.02.2020 13:04 | viac »
 • Pet vrchnákmi pomáhame Sabínke

         V mesiaci september odštartovala  zbierka vrchnákov z PET fliaš, ktoré sme koncom mesiaca odovzdali na zberné miesto. Umelohmotné vrchnáky putovali na pomoc malej Sabínke, pre ktorú je nepretržitá liečba veľmi potrebná.  Zbierka recyklovateľných vrchnákov jej v tom pomáha. Za prvý polrok školského roka sa nám podarilo vyzbierať niekoľko vriec vrchnákov. Naši žiaci, ich rodičia a zamestnanci školy poctivo nosili vrchnáčiky, ktoré sme odovzdali na pomoc Sabínke. Zdravotný stav malého dievčatka napreduje a nás nesmierne teší, že jej môžeme aspoň malou troškou pomáhať.

  Mgr. A. Nedorolíková
  06.02.2020 10:54 | viac »
 • Kultúrny program v Matici slovenskej

  Posedenie členov Matice slovenskej v Leviciach v predvianočnom období spestril kultúrny program našich žiačok.  Hudobnému krúžku v spolupráci s ŠKD sa podarilo v sále priblížiť tradičné vianočné chvíle. Kultúrny program bol vyskladaný z príhovoru, básní, hry na hudobných nástrojoch a spevu  vianočných kolied. Usmiate tváre šikovných žiačok, ktoré boli odeté v ľudových krojoch, podčiarkovali čaro najväčších sviatkov v roku. V Matici slovenskej sme sa cítili príjemne a najviac nás potešilo, že našu školu označili za družobnú , s ktorou majú záujem spolupracovať i naďalej. Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom žiakov, ktorí nám neustále pomáhajú a podporujú naše aktivity.

  Mgr. A. Nedorolíková

  06.02.2020 10:43 | viac »
 • ČITATEĽSKÁ DIELŇA – S Osmijankom v Somárovciach – 4.A

  Niekedy máme pocit, že musíme utiecť z reality do sveta fantázie a ilúzií. Urobili sme to. Vybrali sme sa do krajiny Somárovce, v ktorej vládla čistá hlúposť a platilo heslo: S hlúposťou ďalej zájdeš. Prostredníctvom humorne ladeného textu Kristy Bendovej a jej literárneho hrdinu Osmijanka sme spoznávali dobrodružstvá obyvateľov tohto netradičného mesta. K čitateľským zážitkom sa pridalo niekoľko úloh.

  04.02.2020 14:40 | viac »
 • Výtvarná súťaž DROGY

  S témou Drogy a prevenciou proti nim sa stretávame v dnešnej dobe skoro každý deň. Preto aj na našej škole sa touto problematikou zaoberáme každý rok v mesiaci November. Na vyhradených hodinách sa metódou rozhovoru rozprávame so žiakmi , púšťame im rôzne inštruktážne videá aby to žiaci videli aj z pohľadu ľudí, ktorí sa s drogami už stretli a ktorým zmenili život na nepoznanie. Na základe informácií, ktoré žiaci získali na prvom stupni základnej školy prebieha výtvarná súťaž sa tému „ Drogy a iné závislosti“ v troch kategóriách. Aj tento rok žiaci 2., 3. a  4. ročníka vytvorili v skupinách plagáty, výkresy, kde vyjadrili svoj postoj k drogám ako takým. Práce boli nádherné a vybrať z nich tie najlepšie nebolo jednoduché. Tento rok hlasovali nasledovne: žiaci 3.ročníka vyberali výtvory žiakov zo 4.ročníka. Žiaci 4. ročníka vyberali z výkresov žiakov 2.ročníka a žiaci druhého ročníka vyberali z výtvarných prác žiakov 3.ročníka. Výsledky sú nasledovné:

   

  10.01.2020 07:41 | viac »
 • Vianočný program
  Dňa 18.12.2019 sa v školskej jedálni rodičia našich druhákov vrátili o niekoľko desaťročí späť vďaka šikovnosti svojich detí, ktoré pre nich pripravili vianočný program plný spomienok na ľudové zvyky a tradície našich predkov. Deti vniesli pomocou ľudových tancov, kolied a veršíkov do rodičovských srdiečok trochu vianočnej nálady, občas sa zaligotali na tvárach rodičov, či starých rodičov aj slzičky dojatia a šťastia. Takouto tradičnou kultúrnou udalosťou sa deti a pani učiteľky, ktoré pripravovali s deťmi program, rozlúčili s rokom 2019. Želáme všetkým rodičom a deťom našej školy krásne a pokojné Vianoce.

  Mgr. Ľubomíra Karaffová
  08.01.2020 17:30 | viac »
 • Tvorivé dramatické kúsky v 4.A

  Na hodinách čítania sme sa začali venovať divadelnej hre pre deti ako takej, spoznávali sme jej hlavné znaky, autorov, zisťovali sme, koľko rôznych odborníkov musí spolupracovať, aby naplnili hlavnú koncepciu a predstavy režiséra. Toto všetko nás inšpirovalo  k tomu, aby sme zapracovali na vlastnej koncepcii nejakého príbehu a vdýchli mu dramatickú podobu. Žiaci si preto pripravili malé divadelné kulisy, zhotovili rôzne typy bábok, s ktorými predstavili vlastné príbehy. Vystupovali v nich ľudia, čarovné predmety i zvieratá, riešili sa zábavné zápletky. Dôraz sa kládol aj na formuláciu priamej reči a písanie scenára. Deti sa takto hravou formou a hlavne cez vlastné skúsenosti a zážitky zoznámili s novým literárnym pojmom. Opäť sme vdýchli teórii kus života.

  PaedDr. M. Čákyová

  24.02.2020 09:36 | viac »
 • KORČUĽOVANIE NÁS BAVÍ

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa na nedostatok pohybu vo vyučovacom procese naozaj nemôžu sťažovať. Už niekoľko rokov je totiž súčasťou výučby telesnej a športovej výchovy v zimnom období aj korčuľovanie. Možnosť vymeniť telocvičňu za Zimný štadión mesta Levice, dosýta si užiť ľadovú plochu a rozhýbať svoje celé telo mali naši žiaci 11. decembra 2019. Prekonaný strach z prvých krokov, kĺzavého pohybu, jazdy vpred, brzdenia, korčuľovania a samozrejme aj pádov - to všetko bolo súčasťou našich super zážitkov. Teší nás, že sme našli pochopenie pre tento šport aj u rodičov, ktorí žiakom zakúpili korčule.

  Mgr. N. Kinčiová

   
  12.12.2019 20:29 | viac »
 • Mikulášsky bazár

  Ako každý rok, aj tento rok sme 5. decembra 2019 v priestoroch Športovej haly v Leviciach privítali Mikuláša s basketbalom. Táto tradičná predvianočná akcia našej školy bola opäť spojená s Mikulášskym bazárom. Chodby športovej haly a školy sa zaplnili s predajnými stánkami, v ktorých žiaci spolu s učiteľmi veľkým či malým návštevníkom ponúkali za symbolické ceny svoje vlastnoručne vyrobené výrobky – originálne vianočné pozdravy, ozdoby, drevené, papierové či drôtené dekorácie, darčeky ako aj tradičné medovníčky, ktoré potešili nielen deti ale aj dospelých. Veríme, že každý si niečo našiel pre potešenie iného i seba, a ak nie, stretneme sa opäť o rok.

  11.12.2019 18:48 | viac »
 • Hudobný krúžok na EYBL CE

  V dňoch 28. novembra - 1. decembra prebiehalo v mestskej Športovej hale 1. kolo basketbalového turnaja EYBL CE. Žiačky navštevujúce HUDOBNÝ KRÚŽOK spolu so žiačkami 9. ročníka reprezentovali našu školu pripraveným kultúrnym programom. Otvárací ceremoniál bol spestrený ľudovým tancom žiačok našej školy, ktoré boli oblečené v tekovskom kroji. Dievčatá tak prezentovali bohato zdobený tekovský kroj a tradície nášho regiónu. Popri nácviku ľudového tanca si pripravujeme  kultúrny program k Mikulášovi s basketbalom, ľudové pásmo pre seniorov v Matici slovenskej a vianočný program pre rodičov.

  Vedúca krúžku Mgr. Alica Nedorolíková

   
  24.02.2020 09:36 | viac »
 • Basketbalový turnaj EYBL CE
  Ako už viete, tento víkend prebiehalo v Športovej Hale v Leviciach 1. kolo basketbalového turnaja EYBL CE v kategórii U15. Slovensko zastupovalo družstvo starších žiakov z basketbalového klubu ŠBK JUNIOR Levice pod vedením trénera p. P. Kováčika. Súčasťou družstva boli hlavne chlapci z našej školy, a preto ani najmenší hráči nemohli chýbať na tomto podujatí. Fandili sme a povzbudzovali našich hráčov v prvom zápase proti Taliansku. Naši chlapci vyhrali po výbornom výkone.
  04.12.2019 10:43 | viac »
 • Prenosné planetárium

  Dňa 27. 11. nás navštívilo prenosné digitálne planetárium, ktoré k nám prišlo z Tekovskej hvezdárne v Leviciach. Spolu s planetáriom bolo spojené aj sprievodné podujatie – prednáška, kde nám pútavou prezentáciou zhrnuli poznatky o vesmíre. 

  Žiaci štvrtých a druhých ročníkov pobudli 30 minút v planetáriu, ktoré bolo rozmiestnené v malej telocvični a ďalších 30 minút na prednáške. Deti sa ocitli vo virtuálnom vesmíre, kde mali možnosť sledovať projekciu hviezd, súhvezdí, gréckej mytológie, ročných období, oblohy v rôznych zemepisných šírkach, Slnečnej sústavy, Galaxie. Všetky deti s nadšením sledovali vesmírne divadlo.

  Vďaka tejto akcii získali žiaci nové a utvrdili si už známe vedomosti o vesmíre a astrológií.

  24.02.2020 09:37 | viac »
 • Deň počítačovej bezpečnosti

  Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day) sa oslavuje celosvetovo 30. novembra už od roku 1988. Cieľom je zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. 
  Žiaci 2.-4. ročníka si tento deň pripomenuli počas posledných novembrových dní na hodinách informatiky. Vášnivo diskutovali o ochrane počítača a o rizikách, ktoré nám hrozia pri práci s počítačom. Žiaci 2. ročníka spoznali vírusy a poukázali na potrebu chrániť svoje počítače antivírusovým programom, v 3. ročníku sa žiaci naučili vytvárať bezpečné prístupové heslá a v 4. ročníku sa oboznámili s  prevenciou ochrany počítača pred rôznymi možnými hrozbami. Výsledkom práce žiakov boli výtvarné práce, literárne diela – komiksy a skupinové projekty.

  24.02.2020 09:37 | viac »
 • Športovo-turistický krúžok v zábavnom centre ATLANTIS

  Za zážitkami, zábavou i vzdelávaním sa vybral náš krúžok do ATLANTISU v Leviciach. Boli sme zvedaví a plní očakávania, čo nám môže ich nový interaktívny program o vesmíre ponúknuť. Hoci sme boli vyzbrojení základnými vedomosťami z prírodovedy, naše očakávania boli naplnené. A nielen to. Deti mali možnosť obliecť si skafander, pocítiť antigravitáciu či posadiť sa do raketoplánu. Svoje nové poznatky i doterajšie vedomosti zúročili v záverečnom kvíze. Následne si účastníci vyskúšali zábavné fyzikálne pokusy a výborne sa pobavili i v bublinkovom svete. Obohatení o nové informácie, skvelé zážitky a zábavu sme sa ďalej vybrali za poznávaním Slnečnej sústavy do Tekovskej hvezdárne. Tu sme si vypočuli prednášku a poznávali súhvezdia v planetáriu. Zvedavé detské otázky spestrili tieto poobedňajšie chvíle plné poznávania. Ohromení krásou a tajomstvami nášho vesmíru sme ukončili naše putovanie za zábavným učením.

  Vedúca krúžku: PaedDr. M. Čákyová

   
  24.02.2020 09:37 | viac »
 • Svetový deň sporenia – 31.10.

  Tento významný deň sme si pripomenuli počas októbrových vyučovacích hodín, nakoľko stále viac pociťujeme potrebu finančného vzdelávania už od detského veku. Cieľom nášho snaženia bolo dostať sporenie, ako také, do povedomia žiakov, poukázať na jeho dôležitý význam v bežnom živote jednotlivca i spoločnosti. Žiaci sa prostredníctvom pútavých príbehov na pokračovanie a rozprávky O troch grošoch dozvedeli užitočné informácie o rôznych možnostiach sporenia, o výhodách a nevýhodách sporenia do banky a pokladničky.

  04.11.2019 17:54 | viac »
 • Týždeň zdravej výživy

  Je všeobecne známe, že správna výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý v maximálnej miere ovplyvňuje naše zdravie už od mladosti. Preto sme si aj my v školských podmienkach pripomenuli Svetový deň zdravej výživy priamo na vyučovacích hodinách. Zábavným spôsobom, prostredníctvom tvorivých výtvarných či interaktívnych cvičení, sme oboznamovali žiakov s potravinovou pyramídou, prevenciou vzniku obezity i so zásadami správneho stravovania. Motivujúce aktivity a diskusie na vyučovaní viedli žiakov ku kritickému mysleniu a k správnemu posudzovaniu modelových situácií, ktoré priamo znázorňovali vhodné i nevhodné spôsoby stravovania.

  04.11.2019 18:02 | viac »
 • Deň ľudových tradícií

  Mesto Levice, v ktorom sídli naša škola, je centrom regiónu Tekov. Rovnomenný názov nesie tiež ľudový odev ľudí žijúcich na dedinách v okolí Levíc. Tekovský kroj v minulosti nosili a  nosia ešte dnes najstarší obyvatelia obcí, ako napríklad Podlužany, Starý Tekov, Čajkov, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany a iné. Na našej škole si každoročne pripomíname tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Posledný októbrový týždeň žiaci na prvom stupni zhotovili výstavku tradičných ľudových predmetov. Chodbu školy tak zaplnila expozícia zdobená vyšívanými obrusmi, ženským i mužským tekovským krojom, rôznym pracovným  náradím používaným kedysi v domácnosti, starou rodinnou fotografiou, ako aj bábiky v tekovskom kroji.

  07.11.2019 17:51 | viac »
 • Vesmír v našich projektoch - 4.A

  Niekoľko týždňov sme na vyučovacích hodinách prírodovedy odhaľovali tajomstvá a záhady vesmíru. Prostredníctvom skupinovej práce sme sa zoznamovali s našou Mliečnou galaxiou, získavali sme základné informácie o Slnečnej sústave. Pracovali sme s encyklopédiami, využívali kľúčové slová a mapy pojmov. Informácie sme čerpali aj z odborných webových stránok, sledovali sme zaujímavé videá, ktoré nám priblížili život na medzinárodnej vesmírnej stanici. Všetky získané a osvojené poznatky sme následne využili a spracovali do projektov, ktorým sme dali výtvarnú podobu a odprezentovali ich v triede. Niektoré z nich sme využili ako učebné pomôcky na opakovanie a utvrdzovanie učiva. Tento prírodovedný tematický celok všetkých žiakov motivoval k ďalšiemu poznávaniu a odkývaniu vesmírnych tajomstiev.

  PaedDr. M. Čákyová, 4.A trieda

  28.10.2019 14:03 | viac »
 • Zavolať sanitku nestačí

  Dňa 11. 10. 2019 sme sa so žiakmi zúčastnili akcie „Zavolať sanitku nestačí“. Akciu pripravila Mládež Slovenského Červeného kríža v Leviciach v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom a Oddelením prevencie dopravnej polície v Leviciach.

              Na pešej zóne pripravili pre žiakov simulovanú realistickú dopravnú nehodu s náučným komentárom pri zásahu jednotlivých zložiek záchranných systémov, stanovištia s praktickými ukážkami prvej pomoci a stanovište s prevenciou v cestnej doprave. Myšlienkou akcie bolo zvýšiť povedomie a naučiť žiakov základy v oblasti poskytovania prvej pomoci, bezpečnej cestnej prepravy alebo prípadnej autonehody. Táto praktická ukážka bola pre žiakov veľmi pútavá a poučná.

  14.10.2019 15:17 | viac »
 • Tekvicová paráda

  Druhý októbrový týždeň sme si v škole pripomenuli starý zvyk našich  predkov. Do projektu s názvom Tekvicová paráda sa mali možnosť zapojiť žiaci prvých dvoch ročníkov. Z tohtoročnej jesennej úrody zhotovili spoločne so svojimi rodičmi  zaujímavé skvostné dielka. Na výstavke z tekvíc sme obdivovali lesné i domáce zvieratká, rozprávkové postavičky a rôzne magické bytosti. V žiackom hlasovaní získal najviac detských hlasov strašidelný zámok žiaka z 1.B. triedy. Za kreatívne stvárnené zvieratká deti posunuli na druhé a tretie miesto žiačky 2.B triedy Timeu Szabóovú a Emu Csalovú. Odmenení boli aj víťazi každej zapojenej triedy. Na vyhodnotení celotýždňovej akcie nechýbal spev piesní a odmeny pre všetkých zúčastnených. Každý žiak, ktorý priniesol vyzdobenú tekvicu dostal na pamiatku nálepku s názvom Tekvicová paráda. Ďakujeme rodičom za pomoc a čas strávený so svojimi deťmi pri zdobení jesenných tekvičiek.

  Mgr. A. Nedorolíková

  23.10.2019 21:14 | viac »
 • Exkurzia - jaskyňa Driny, hrad Červený Kameň

  Žiaci štvrtých ročníkov boli 1. októbra na exkurzii  v jaskyni Driny a na hrade Červený Kameň. Jaskyňa Driny, nazývaná aj podzemná perla Malých Karpát,  je jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Je známa kvapľovou výzdobou z červeného vápenca a zimuje v nej viacero druhov netopierov, ktoré sme mali možnosť aj vidieť. Najkrajším hradom v Malých Karpatoch a jedným z najzachovanejších slovenských hradov je Červený Kameň. Počas prehliadky priestorov hradu deti videli historické zariadenie, obrazy, zbrane a priblížili si život na hrade a v podhradí v dávnej minulosti. Na konci našej exkurzii sme sa na hrade presunuli na sokoliarsky dvor s náučným parkom, ktorý je najväčšou kolekciou dravých vtákov na Slovensku, kde sa nám predstavili naši najznámejší dravci v letových ukážkach. Bol to fantasticky strávený deň plný zážitkového učenia s našimi žiakmi.

  PaedDr. A. Kiselová

  08.10.2019 09:24 | viac »
 • Dopravná výchova v praxi

  Dopravná výchova v praxi

   

  Naša škola je šiesty rok súčasťou medzinárodného projektu Zelená škola, v ktorom sme už dvakrát získali vlajku a certifikát Zelenej školy, ktoré nám zdobia vstupné haly školy. V projekte tento rok končíme certifikačné obdobie na tému Doprava a ovzdušie a v máji sa opäť prihlásime do hodnotenia, aby sme tretí krát boli úspešní.

  Sústredíme sa na zlepšenie poznatkov v oblasti dopravnej výchovy, a to prednáškami s dopravnými policajtmi, rovesníckym učením, umožníme a spropagujeme chodenie do školy iným spôsobom ako autom, napr. bicyklom, pešo, hromadnou dopravou, kolobežkou a zabezpečíme krytú úschovňu na bicykle. Na konci minulého školského roka sme uspeli v projekte – Dopravná výchova v praxi a s finančnou podporou mesta v areáli školy vzniklo dopravné ihrisko, ktoré môžu naši žiaci využívať celý rok na dosiahnutie cieľa Zelenej školy, ale aj na iné účely na vyučovaní a v ŠKD.  

  Dňa 18. 9. 2019 sme naše dopravné ihrisko oficiálne otvorili s akciou – Hýbme sa na kolesách, kde si  žiaci v priebehu troch dní vyskúšali dopravnú výchovu v praxi a zároveň sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu a do Európskeho týždňa mobility.

  Žiaci vyšších ročníkov sa do akcie zapojili tvorením plagátov na poukázanie tohto dňa a sú vystavené na bráne školy. Dúfame, že touto akciou sme vzbudili záujem chodenia peši, na bicykli, či kolobežke, a že sa k malým pridajú aj žiaci z druhého stupňa.

  Touto cestou by sme sa zároveň chceli poďakovať mestu Levice, za finančnú podporu k realizácii dopravného ihriska. Ďakujeme!

  27.09.2019 13:15 | viac »
 • Vzdelávací program JA A PENIAZE

  V tomto školskom roku budeme na 1.stupni našej základnej školy realizovať zaujímavý vzdelávací program, ktorý ponúka nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko.  Je zameraný na efektívnu podporu finančného vzdelávania žiakov. Program rozvíja schopnosti detí orientovať sa vo sfére peňazí, učí ich chápať potrebu zabezpečovania peňazí na uspokojovanie životných potrieb, vedie ich k prijímaniu finančných rozhodnutí a k finančnej zodpovednosti. Vzdelávací program JA A PENIAZE bude prirodzenou súčasťou rôznych predmetov, prostredníctvom zaujímavých aktivít a úloh sa budú aplikovať jednotlivé témy do vyučovania slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, prírodovedy či matematiky. Opodstatnenosť takéhoto vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca i rodiny v spoločnosti. Obsah programu a jeho ciele nadväzujú na aktuálny Národný štandard finančnej gramotnosti. Počas tohto vzdelávania si žiaci priebežne vytvárajú portfólio materiálov, ktoré bude odzrkadľovať ich vývoj a pokrok v oblasti finančnej gramotnosti. Bude zvyšovať ich motiváciu, uľahčí opakovanie a utvrdzovanie poznatkov, zabezpečí logickú nadväznosť a prepojenie jednotlivých tém. Tí najšikovnejší a najaktívnejší žiaci z jednotlivých tried získajú na konci školského roka certifikát od vzdelávacej organizácie JA Slovensko.

  Koordinátor vzdelávacieho programu: PaedDr. M. Čákyová

  27.09.2019 12:08 | viac »
 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

  Aj tento rok sme podporili vlastnou iniciatívou dobrú myšlienku a zapojili sa do 5. ročníka Európskeho týždňa športu. Nášmu trojdňovému projektu sme dali názov: Hýbme sa zdravo na kolesách.  Na školskom dopravnom ihrisku sme zorganizovali dni plné zábavy, športovania a zdravého pohybu na čerstvom vzduchu. Kolobežkári ale i chodci si zároveň zopakovali pravidlá cestnej premávky, riešili rôzne dopravné situácie, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote. Toto podujatie bolo organizované pod hlavičkou #BeActive  a bolo súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálne súčasťou Európskeho týždňa športu 2019.  Našich malých účastníkov sme chceli nabádať zábavnou formou k pohybu a to nielen počas týchto dní.

  Po úspešnom absolvovaní všetkých pohybových činností, získali žiaci nálepku s heslom:  #BeActive  - zostaň aktívny.

  Koordinátor akcie: PaedDr. M. Čákyová
   

   

  30.09.2019 08:28 | viac »
 • Zber šípok spoločne s LESMI SR
  Chceli by sme Vás informovať, že spúšťame projekt Zber šípok spoločne s LESMI SR. Šípky si doma odvážte a nahláste gramáž triednym učiteľom. Šípky odovzdajte pánovi školníkovi v čase od 7:00 - 8:30 a v popoludňajších hodinách od 14:00 - 18:00.
  25.09.2019 09:44 | viac »
 • Zbierame vrchnáky z PET fliaš

  Septembrové vyučovanie už prebieha v plnom prúde a naši žiaci sa aktívne zhosťujú svojich nových povinností a úloh. Popri svojich školských povinnostiach nezabúdame na pomoc iným. Zbierame vrchnáky z PET fliaš na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. V tomto školskom roku sme sa rozhodli pomôcť Sabínke. Sabínka je šesťročné dievčatko, nechodí a nerozpráva, no veľmi jej pomáhajú neurorehabilitácie, ktoré je potrebné financovať. Zbieraním plastových vrchnákov pomôžeme na ceste za zlepšením jej zdravotného stavu. V mesiaci september sme vyzbierali päť vriec vrchnákov a naša zbierka ďalej pokračuje. Ďakujeme rodičom a žiakom za nezištnú pomoc a podporu.

  Mgr. A. Nedorolíková

  27.09.2019 13:16 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria