Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Oznamy

Oznam pre rodičov stravníkov  - úhrada šekov a žiadosť o dotáciu na šk. rok 2024/2025

 

Stravníci  dostanú v dňoch 21.6. a 24.6.2024 šeky s variabilným symbolom začínajúcim s číslo 9 -  t.j. na september 2024, kde je zarátaný jednorazový príspevok na 20 obedov / tak ako aj minulý rok /  + režijné náklady na mesiace september, október. Preplatky z 6/24 sú zväčša odrátané v šekoch na 9/24, preplatky budú vrátené žiakom, ktorí odchádzajú zo školy, alebo majú vysoké preplatky. Septembrové šeky treba uhradiť najneskôr do 25.8.2024!

Žiadosť o dotáciu na stravu

Tak ako aj v predchádzajúci rok, žiadosť o štátnu dotáciu na stravu bude súčasťou papierového zápisného lístka, ktorý budú rodičia podpisovať v septembri na základe menného zoznamu spísaného triednymi učiteľmi, nahlásených žiakov na stravu.

 

                                                                                                          Vedúca ŠJ :  I. Olajošová

 

Stravná jednotka v ŠJ od 1.1.2023 :

Žiak I. stupňa :    1,70 €

Žiak II. stupňa :   1,90 €

Podľa Zákona o dotáciách číslo 544/2010 v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na dotáciu na stravu iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, / je na vyučovaní, reprezentuje školu, zúčastňuje sa školských akcií /. Rodič je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie .

Výška príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov od 1.9.2023 je 0,30 € za 1 obed. Režijné náklady platí každý stravník s dotáciou aj bez dotácie na stravu.

Výška úhrady pre trvalý príkaz RN je 6,00 € na mesiac.

Číslo účtu ŠJ: SK47 5600 0000 0071 3740 6003

Pri internetbankingu sa z účtu rodiča uhradí suma na účet ŠJ, ktorá je uvedená na poštovej poukážke, ktorú stravník obdrží. Pri úhrade cez internetbanking alebo trvalým príkazom je potrebné uviesť meno žiaka, nakoľko priezvisko platiteľa  a žiaka nie vždy sa zhoduje.

Prihlásiť / odhlásiť zo stravovania je potrebné najneskôr do 14,00 hodiny v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie  nie je možné odhlásiť stravu v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa, alebo inej neúčasti na vyučovaní, je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazového obedára . V takom prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku za stravu. Ďalšie dni neprítomnosti na vyučovaní je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Balenie obeda je nutné nahlásiť ŠJ do 11,00 hodiny, pretože po dovarení sa pokrmy posúvajú do výdajne na poschodí. Vyzdvihnúť si zabalení obed je možné od  11,15 do 12,00 hodiny.  

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravy:

Telefonicky u vedúcej ŠJ :               036/62 235 64

Osobne v ŠJ :                                     Ildikó Olajošová, vedúca ŠJ

On-line na web stránke edupage: do 14,00 hodiny na ďalší deň .

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria