Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Záujmové krúžky

Školský rok 2016/2017

Krúžková činnosť ISCED 1

 Deň  Názov krúžku  Vyučujúci  Miesto  Čas  Ročník
 Pondelok   Športový krúžok  Mgr. Pacalová  Veľká telocvičňa  13.30 - 15.00  2. roč.
 Učenie hrou  Mgr. Studená  IV. C  13.30 - 15.00  2. roč.
 Tanečný krúžok   PaedDr. Kiselová  Malá telocvičňa  13.30 - 15.00  1.- 4. roč.
 Počítačový krúžok  Mgr. Kinčiová  PC 1  13.30 - 15.00  3.- 4. roč.
 Mažoretky  Veselovská,  Nevizanská    13.30 - 15.00  2.- 4. roč.
 Utorok  Anglický jazyk  Mgr. Karaffová  Jazykové  laboratórium  13.30 - 15.00  3.- 4. roč.
 Šikovníček  Mgr. Zelienková  1. A  13.30 - 15.00  1.- 2. roč.
 Gymnastický krúžok  Mgr. Liptáková  Veľká telocvičňa  13.30 - 15.00  1.- 4. roč. 
 Športovo-gymnastický krúž.  Mgr. Dianová  Veľká telocvičňa  13.30 - 15.00  4. roč.
 Športovo-turistický krúž.  Mgr. Čákyová  Malá telocvičňa  13.30 - 15.00  3.- 4. roč.
 Šikovné ruky  Mgr. Mojžišová  III. C, kuchynka  13.30 - 15.00  3.- 4. roč.
 Streda  Športový krúžok  Mgr. Pajtinková  Malá telocvičňa  13.30 - 15.00  1. roč.
 Štvrtok  Hudobný krúžok  Mgr. Nedorolíková  1. A  13.30 - 15.00  1.- 4. roč.
 Piatok  Anglický jazyk  Piláriková    13.15 - 14.45  1.- 2. roč.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria